TwójMielec – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

Coraz bliżej do oddania nowego mostu, który umożliwiałby przeprawę przez rzekę Wisłokę. Projekt został już poddany tak zwanej próbie obciążeniowej i przeszedł ją pomyślnie. Wszystkie wymagane testy zostały wykonane jeszcze przed Wielkanocą przez wykonawcę realizacji.

Jak powiedział marszałek Władysław Ortyl, realizacja ta jest wyczekiwana przez mieszkańców przez wiele lat. W tej chwili trwa oczekiwanie na kolejne kroki, jakie ma podjąć samorząd miasta, powiatu, jak i zainteresowane gminy, w celu przeprowadzenia budowy wiadukty nad torami L25. W ramach inwestycji ma także zostać zbudowany kolejny odcinek drogi wojewódzkiej 984, prowadzącej do Piątkowca. Nowy most zaś znajduje się między drogą wojewódzką 983 Sadkowa Góra-Mielec oraz drogą powiatową.

Całość inwestycji ma wynieść 44 miliony złotych, z czego prawie 36,5 milionów złotych pochodzi z dofinansowania w ramach wojewódzkiego projektu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020”. Wykonawcą tej realizacji jest firma Budimex.