TwójMielec – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

Zarząd Powiatu Mieleckiego otrzymał absolutorium od Rady Powiatu Mieleckiego. Wśród głosów 13 było za, jednak przeciw było 12 radnych opozycji z Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie było kolejnym krokiem po rozmowach w sprawie raportu o stanie powiatu, sporządzonego na koniec 2021 roku. Za udzieleniem wotum przemówiła stabilna sytuacja finansowa powiatu Mieleckiego, jednak sprawa inaczej wyglądała w przypadku głosowania nad udzieleniem absolutorium – głos “za” oddało 13 radnych koalicji Razem Dla Powiatu Mieleckiego, przeciwnych było 10 radnych opozycji, zaś 2 radnych nie oddało żadnego głosu.

Powodem decyzji sytuacja budżetu za rok 2021

Nadwyżka w budżecie, w roku 2021, wynosiła pomiędzy dochodami a wydatkami 480.561,04 zł, zaś nadwyżka operacyjna wyniosła 17.647.667,03 zł. Sprawia to, że samorząd jest w stanie realizować kolejne plany inwestycyjne i ma możliwość regulowania wszelkich zobowiązań.