TwójMielec – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

Tak jak wcześniej było to przewidywane, dotychczasowy dyrektor Szpitala Specjalistycznego imienia Edmunda Biernackiego, Józef Więcław, rezygnuje ze swojego stanowiska. Taki właśnie komunikat wydało Starostwo Powiatowe w Mielcu. Dowiadujemy się z niego, że dyrektor szpitala złożył swoją rezygnację 31 marca tego roku. Z tego powodu, zakończy on pracę na swoim stanowisku 30 kwietnia. Józef Więcław zakomunikował, że nie chce informować opinii publicznej o powodach, które zadecydowały o podjęciu takiej decyzji. Dlatego też starostwo mieleckie również nie udostępni takich informacji. Tym samym Zarząd Powiatu złożył dyrektorowi podziękowania, za pracę przy realizacji w plan naprawczy szpitala po jego zapaści, jaka miała miejsce po 2018 roku. Czytamy w komunikacje, że pomimo obecnie trudnej sytuacji Zarząd Powiatu pokłada w placówce nadzieje. Tym samym nowym dyrektorem zostanie Zbigniew Torbus – dotychczasowy zastępca dyrektora do sprawy ekonomicznych, tak jak było to wcześniej komunikowane nieoficjalnie.